III JORNADA ASCAD FIRAGRAN SOBRE: “Dels drets dels nostres residents a les nostres obligacions. Marc jurídic i responsabilitats" 24 maig 2018, de 9h a 14h. Auditori de la Casa del Mar ( Carrer Albareda, 1 / 08004 Barcelona)
Si no veu correctament aquest mail, fes clic aquí
© Firagran - Tots els drets reservats
Si no desitja rebre més correu de la nostra empresa, faci clic en el link ESBORRAR
o be envii un e-mail amb l'assumpte ESBORRAR.
Aquest missatge es dirigeix exclusivament al seu destinatari i el seu contingut és privat i CONFIDENCIAL. Si vostè no és el destinatari li notifiquem que l'ús, divulgació i/o còpia està prohibida en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho comuniqui immediatament per aquesta mateixa via i procedeixi a la seva destrucció.